Gi gass, pasienten har hastverk!

I år vil om lag 35 000 nordmenn få en kreftdiagnose. Heldigvis har vi fått bedre behandlinger, og antallet «kreftoverlevere» har økt kraftig.
 
En viktig årsak til de gode resultatene er persontilpasset behandling. I denne panelsamtalen retter vi oppmerksomheten mot persontilpasset trening og persontilpasset medisin.
Persontilpasset trening er gratis «kreftmedisin». Trening gjør at kreftpasientene tåler behandlingen bedre, får bedre behandlingsresultater, færre bivirkninger og kommer raskere i form etterpå. Mange kreftpasienter får tilbud om persontilpasset trening. Men ikke alle.
 
Ett av målene med persontilpasset medisin er å gå fra å behandle på gruppenivå til å behandle på individnivå. Med dagens kunnskap om biologiske forhold, kan behandlingen til hver enkelt pasient gjøres svært treffsikker. Men i dagens system vurderes tilgangen til nye medisiner fremdeles på gruppenivå, altså ut ifra hvordan den gjennomsnittlige pasienten er. Det kan slå veldig uheldig ut for pasientene som er forskjellig fra gruppen.
Vi må finne løsninger. Pasientene er utålmodige. Fagmiljøene likeså.
 
Hva kan vi gjøre slik at persontilpasset trening blir et likeverdig tilbud for alle kreftpasientene, uansett hvor de bor? Og hvordan kan vi sikre at pasientene som er forskjellig fra gruppen, kan få persontilpasset medisin? Dette er noen av spørsmålene vi forsøker å besvare i panelsamtalen.
 
I samtalen deltar eksperter innen kreftforskning, hjerneforskning, fysisk aktivitet og medisin:
– Sophie D. Fosså/Lene Thorsen, Kreftforskere
– Ole Petter Hjelle, Lege, hjerneforsker og Aktiv mot kreft-amb. (møteleder)
– Odd Terje Brustugun, Onkolog, lungekreftforsker og faggruppeleder Lunge (Helsedir.)
– Fredrik Schjesvold, leder Oslo Myelomatosesenter
– Andreas Stensvold, onkolog og faggruppeleder Prostata (Helsedir.)
– Bård Hoksrud, Helse- og omsorgskomitéen
– Sissi Espetvedt, Fagansvarlig kreftområdet, Helsedirektoratet
– Elisabeth Jarnæss, PhD, Head of Medical Affairs Oncology Scandinavia, AbbVie
– Helle Aanesen, Aktiv mot kreft
– Yngvar Andersen – Personlig trener og Aktiv mot kreft-amb.
– Line Storesund Rondan
– PASIENT