Nilsi spør: Hvorfor ikke være Aktiv mot kreft?

Trening inn i kreftbehandlingen!
Trening bedrer behandlingsresultatet, og reduserer bivirkninger og senskader etter kreftbehandling. Likevel er ikke trening en del av pasientforløpene helsetjenesten tilbyr norske kreftpasienter.

Det jobber Aktiv mot kreft for å endre.
En kreftdiagnose og behandlingen er en stor belastning både fysisk og psykisk. Mange kreftpasienter opplever usikkerhet og angst. Forskning viser at tilpasset fysisk aktivitet reduserer bivirkninger og gir bedre effekt av kreftbehandling.

Mer enn 30 000 mennesker i Norge får kreft hvert år. Medisinske fremskritt og nye behandlingsmetoder gjør at stadig flere blir friske. Mer enn 250 000 mennesker er blitt friske eller lever med sin kreftsykdom.

Dersom 1 av 3 kreftpasienter hadde benyttet treningstilbudet Aktiv mot kreft tilrettelegger for (Pusterom og AKTIVinstruktører) ville samfunnsnytten utgjort 170 millioner kroner (Oslo Economics 2018).

Tirsdag 13. august kl 15:30-16:30 er vi på plass på Hill i Arendal for å snakke mer om dette.

Med oss i panelet har vi:

Nils-Ingar (Nilsi) Aadne – Ambassadør Aktiv mot kreft
Henriette Øien – Avdelingsdirektør Helsedirektoratet
Hans Sverre Hansen-Gaard – Tidligere kreftpasient
Hilde M Bech – General Manager Bristol-Myers Squibb
Tormod Skogstad Nilsen – Forsker PhD Norges idrettshøgskole
Yngvar Andersen – Ambassadør Aktiv mot kreft
Helle Aanesen – Daglig leder Aktiv mot kreft

For fullstendig program se:
https://arendalsuka.no/event/user-view/12162