Foto: Ole Martin Wold

Trening og kreft

I dag starter Arendalsuka 2018, en årlig politisk festival hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folket til debatt og utforming av dagens og framtidens politikk. Helsepolitikk er blant temaene det skal snakkes mye om de neste fem dagene, og i år er Aktiv mot kreft med og retter søkelyset på temaet trening og kreft.

Sammen med Oslo Economics og Bristol-Myers Squibb har vi utviklet en rapport som forsøker å tallfeste samfunnsverdien av å inkludere trening i moderne kreftbehandling. Funnene i rapporten presenteres under et frokostseminar på torsdag:

Ny forskning om trening og kreft: Slik kan vi forbedre fremtidens kreftbehandling

Blom Restaurant Arendal, Torsdag 16/8, 08:00 – 10.00

Svært mange nordmenn har opplevd kreft, enten direkte eller indirekte, og vet hvilken påkjenning dette kan være. Dessverre finnes det få garantier i møte med kreften, men fysisk aktivitet viser seg å kunne bedre fremtidsutsiktene.

Aktiv mot kreft, Oslo Economics og Bristol-Myers Squibb har nå gått sammen om å utvikle en rapport som kvantifiserer samfunnsverdien av å inkludere trening i moderne kreftbehandling. Funnene i rapporten presenteres under vårt frokostseminar i Arendalsuka.

Vi møter en bruker med erfaring fra Pusterommet og diskuterer fremtidens kreftbehandling med statssekretær Maria Jahrmann Bjerke og ledende fagpersoner.

Vi håper flere vil være med å rette fokuset mot dette viktige temaet.

 

Program:

08:00   Frokost

08:15    Velkommen til samtaler og debatt

Ivar Sønbø Kristiansen og Erik Magnus Sæther fra Oslo Economics presenterer utfordringsbildet og hovedpunkter fra rapporten.

Møt kreftpasient Lars Bestum, og de ledende forskerne Inger Thune, Oslo universitetssykehus og Tormod Skogstad Nilsen, Norges idrettshøgskole

 

Debatt med:

Maria Jahrmann Bjerke, Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Høyre

Linda Granlund, Divisjonsdirektør for folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet

Tone Ikdahl, Administrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Helle Aanesen, Daglig leder i Aktiv mot kreft

Erik Wold, Debattleder

 

Hele frokostseminaret vil streames direkte og du kan følge den via denne lenken: https://livestream.com/accounts/3722443/events/8322795

Rapporten vil legges ut i sin helhet på våre nettsider i etterkant av frokostseminaret.