AKTIVinstruktører i Vest-Agder

AKTIVinstruktørene har spesialkompetanse i å trene mennesker som har vært igjennom kreftbehandling og målet er at AKTIVinstruktører skal være tilgjengelige over hele landet, så flest mulig får et godt tilbud for å fortsette med fysisk trening når de er ferdigbehandlet. Noen AKTIVinstruktører jobber i det offentlige, andre på kommersielle treningssentre.

Vårt mål er at det finnes minst en AKTIVinstruktør alle steder det tilbys fysisk aktivitet i Norge!

Kontaktinfo sortert alfabetisk etter kommune

Arvid Egeland
Adresse: Vesterdalsveien 5, 4480 Kvinesdal
Tlf: 38 35 03 90/913 00 915
E-post: arvid.egeland@vabb.no

Spring Trening Kristiansand
Ingfrid Gordeladze
Adresse: Palladiumveien 18, 4629 Kristiansand
Tlf: 984 86 204
Frisklivssentralen Mandal kommune
Ane Berg Bentsen
Adresse: Lars O. Røllandsgt 7, 4514 Mandal
tlf: 90 55 36 60