AKTIVinstruktører i Aust-Agder

AKTIVinstruktørene har spesialkompetanse i å trene mennesker som har vært igjennom kreftbehandling og målet er at AKTIVinstruktører skal være tilgjengelige over hele landet, så flest mulig får et godt tilbud for å fortsette med fysisk trening når de er ferdigbehandlet. Noen AKTIVinstruktører jobber i det offentlige, andre på kommersielle treningssentre.

Vårt mål er at det finnes minst en AKTIVinstruktør alle steder det tilbys fysisk aktivitet i Norge!

Kontaktinfo sortert alfabetisk etter kommune

Froland Treningssenter
Tina Gundersen
Adresse: Rislandsveien 5, 4820 Froland
Tlf: 480 32 908
Bare trening Grimstad
Nina Uldal
Adresse: Jon Lilletunsvei 1, 4879 Grimstad
Tlf: 459 17 533
Trend Trim
Bente Langstrøm Knudsen
Adresse: 4790 Lillesand
Tlf: 916 46 289