Trening og kreft/ AKTIVinstruktør

Ønsker du økt kunnskap i å trene personer som har gjennomgått kreftbehandling?
Sammen med Norges idrettshøgskole og Oslo universitetssykehus har vi laget AKTIVinstruktør-studiet. Har du en bachelor i fysioterapi, relevant bachelor i idrettsvitenskap eller NOKUT-godkjent personlig trener utdanning?

Innhold
På emnet AKTIVinstruktør får du økt kunnskap og kompetanse om det å trene personer som har gjennomgått kreftbehandling. Emnet er basert på forskningsbasert kunnskap og temaene er: generell kreftlære, spesifikk treningslære og praktiske økter. Målet er at emnet skal utdanne instruktører over hele landet, og at disse skal knyttes sammen i et landsomspennende trenernettverk. På den måten kan pasientene få god oppfølging av AKTIV-instruktører der de bor.

Tidligere diagnostisering og bedre behandling av kreftpasienter har ført til at stadig flere overlever sykdommen. Det er etter hvert god dokumentasjon for at fysisk aktivitet kan bidra til å bedre livskvaliteten for denne gruppen. Mange pasienter har et godt tilbud om trening på sykehuset og flere ønsker å fortsette med trening etter endt sykehusopphold. Likevel finnes det i dag få tilbud utenfor sykehusene der pasienter kan få kvalifiserte råd og veiledning. Målet med dette emnet er å utdanne kvalifisert personell for nettopp denne aktiviteten.

Søk her innen 1. februar 2020