Aktiv mot kreft er en privat stiftelse etablert av Helle Aanesen og Grete Waitz i 2007. Aktiv mot kreft ønsker at alle kreftpasienter skal få muligheten til å trene allerede fra den dagen de får vite om sin kreftdiagnose. Dette fordi forskning viser at pasientenes fysiske form ser ut til å spille en rolle i hvor godt man tåler kreftbehandlingen, – og det er aldri for sent å begynne å trene. Derfor etablerer vi Pusterom på norske kreftsykehus. Pusterommet er et treningssenter hvor kreftpasienter kan trene før, under og etter kreftbehandling. Aktiv mot kreft støtter også forskning på effekten av fysisk aktivitet for kreftpasienter både i Norge og internasjonalt. Disse forskningsprosjektene er med å gi oss ny viktig kunnskap om effekten av fysisk trening, samt hvilken type trening som kan gi best mulig effekt for ulike typer kreft og behandlingsstatus.

Gjennom treningskonsepter mot bedrifts- og privatmarkedet gir Aktiv mot kreft deltakerne muligheten til å bidra til en god sak, samtidig som de bedrer egen helse. Vi genererer derfor inntekter ved hjelp av fysisk aktivitet for friske mennesker og bruker dem på fysisk aktivitet for kreftsyke.
I løpet av perioden 2008-2023 har stiftelsen Aktiv mot kreft bidratt med ca. 300 millioner kroner til Pusterom, forskning og pet-scannere.

Film laget av Torbs Media