TidslinjeTidslinje Aktiv mot kreft 2007-2017


2007

 


 • Aktiv mot kreft stiftet av Grete Waitz og Helle Aanesen. 
 • Nycomed og Max Manus signerer avtaler som første fadderbedrifter


2008

 

 

 • Etablerer bedriftskonseptet GoAKTIV og arrangementskonseptet TeamAKTIV.
 • Åpner Pusterommet på Haukeland universitetssykehus med gavemidler fra Grieg Foundation.
 • Grieg Gruppen, CMA Asset Management, AstraZeneca og J.F. Knudtzen AS blir nye fadderbedrifter.


2009

  • Signerer 5 års avtale med adidas Intl. Under VM i friidrett i Berlin.
 • Finansierer driften av Pusterommet på Ullevål sykehus.
 • Advokatfirma Selmer, Arcus Gruppen, BBS og GlaxoSmithKline blir nye fadderbedrifter.


2010

                                                              

 • Gjensidigestiftelsen innvilger en stor søknad til etablering av nye Pusterom samt forskningsprosjekt på fysisk aktivitet og kreft.
 • Åpner Pusterommet på Sykehuset i Telemark.
 • Hamworthy (nå Wärtsila), Marathon Oil/Acona Wellpro, ePartner, Falck, Jernia og Webscape blir nye fadderbedrifter.2011                                                            
 • Overrekker PET/CT-skanner til Oslo universitetssykehus Ullevål finansiert av betydelige anonyme gaver samt egne midler.
 • Åpner Pusterommet på Sykehuset Innlandet, Gjøvik.
 • Grete Waitz sovner inn 19. april.
 • Oslo Skishow arrangeres for første gang på Rådhusplassen – til inntekt for Aktiv mot kreft.
 • Gir ultralydapparat med navigasjonsteknologi (KOELIS) til Oslo universitetssykehus, Aker.
 • Mottar Achievement Award fra det Norsk Amerikanske Handelskammer i New York.
 • Gjensidigestiftelsen innvilger en stor søknad til forskningsprosjektet EBBA II.
 • Bente Skari blir ny hovedambassadør.
 • Qicraft og Lund Gruppen blir nye fadderbedrifter.

2012                                                   • Re-åpner Pusterommet på Oslo universitetssykehus, Ullevål i nye lokaler.
 • Åpner Pusterom-tilbud på Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet i provisoriske lokaler.
 • Lanserer nettsidene pusterommene.no.
 • Innvilger søknad fra Oslo universitetssykehus om utdanning av kreftleger i Etiopia.
 • Deltar i kronerulling som resulterer i PET/CT-skanner til St. Olavs hospital i Trondheim.
 • Gir nytt stråleutstyr til Oslo universitetssykehus (skreddersydd stråleterapi, pustestyrt stråleterapi og ultralyd til brachyterapi).
 • RiksTV, OXX, Torkildsen, Tennøe & Co, Block Watne og IDÉ House of Brands blir nye fadderbedrifter. Asker kommune blir vår første fadderkommune.

2013                                                           


 • Off. åpning av utvekslingsprogrammet mellom Oslo universitetssykehus (OUS) og Black Lion Hospital i Etiopia om utdanning av flere kreftleger.
 • Åpner Pusterommet på St. Olavs hospital i Trondheim.
 • Driftsmidler til Pusterommene kommer inn i statsbudsjettet.
 • Lanserer studiet «Trening og kreft» i samarbeid med OUS og Norges Idrettshøgskole (NIH) som utdanner AKTIVinstruktører.
 • Gir betydelige midler til forskningsprosjektet PHYS-CAN ved Haukeland m.fl.
 • EnterCard, ICA og Zalaris blir nye fadderbedrifter.

2014                                                  
 
 • AKTIV Against Cancer Inc. etablert i USA.
 • Åpner Pusterommet på Ringerike sykehus.
 • Lanserer kampanjefilm som får mye oppmerksomhet i inn- og utland.
 • Gjensidigestiftelsen innvilger vår søknad om midler til ytterligere Pusterom.
 • Inngår samarbeid med Memorial Sloan-Kettering Cancer Center om to forskningsprosjekter i USA.
 • Vinner «European Excellence Award» for kampanjefilmen.
 • De første 85 AKTIVinstruktørene uteksamineres.
 • Energiselskapet Buskerud (nå Glitre Energi) blir ny fadderbedrift.

2015                                                 


 • Åpner Pusterommet på Sykehuset i Vestfold i Tønsberg.
 • Åpner Pusterommet på Ahus.
 • Åpner det første Pusterommet utendørs – Pusterommet i skogen – ved Rikshospitalet.
 • Åpner Pusterommet på Ålesund Sjukehus.
 • Åpner Pusterommet på Bærum sykehus.
 • Den første AKTIV Against Cancer Award tildeles Mary Wittenburg i USA.
 • Sector Alarm blir ny fadderbedrift.

2016                                                  • Avtalen med adidas Intl. fornyes med ytterligere 5 år.
 • Re-åpner Pusterommet på Radiumhospitalet i nyoppussede lokaler.
 • Åpner Pusterommet på Kongsberg sykehus.
 • Mottar prisen «Årets samhandlere 2016» sammen med Oslo universitetssykehus og Sagene Frisklivsentral.
 • Utvider utvekslingsprogrammet i Etiopia til også å utdanne kreftsykepleiere.
 • Kavlifondet gir midler til vårt forsknings- og utvekslingssamarbeid med MSKCC i New York.
 • Den andre AKTIV Against Cancer Award tildeles Meb Keflzighi i USA.
 • Nordic Nanovector, Volkswagen, Coca-Cola og Astellas blir nye fadderbedrifter.

2017                                                  

 • Åpner Pusterom i Drammen
 • Åpner Pusterom ved Kongsberg sykehus