Resultater


Oversikt over Aktiv mot krefts bidrag siden oppstarten i 2007
(Pusterommet på Oslo Universitetssykehus avd. Ullevål og Radiumhospitalet åpnet i 2007).

2017
Pusterommet ved Sykehuset i Drammen åpnet.
Pusterommet ved Kristiansund Sykehus åpnet.
 
2016
Pusterommet på Oslo Universistetssykehus avd. Radiumhospitalet åpnet.
Pusterommet på Vestre Viken HF avd. Kongsberg åpnet.

2015
Pusterommet på Sykehuset i Vestfold HF avd. Tønsberg åpnet.
Pusterommet på Ahus åpnet.
Pusterommet på Helse Møre og Romsdal HF avd. Ålesund åpnet.
Pusterommet på Vestre Viken HF avd. Bærum åpnet.

2014
Pusterommet ved Vestre Viken HF avd. Ringerike åpnet.
Etablering av stiftelsen i USA - AKTIV Against Cancer

2013
Pusterommet ved St. Olavs Hospital i Trondheim åpnet.
Lansering av AKTIVinstruktør-studiet i samarbeid med Norges Idrettshøgskole og OUS.
Støtte til forskningsprosjektet "PHYS-CAN" innvilget.
Program for utdanning av kreftleger i Etiopia lansert i samarbeid med OUS og Universitetet i Oslo.

2012
Re-åpning av Pusterommet på Oslo Universitetssykehus avd. Ullevål.
Støtte til forskningsprosjektet "Fysisk aktivitet og testikkelkreft" v/ Lene Thorsen, OUS innvilget.
Støtte til forskningsprosjektet "EBBA II" v/ Inger Thune, innvilget.

2011
Overrekkelse av PET/CT-scannet til Oslo Universitetssykehus avd. Ullevål.
Pusterommet på Sykehuset Innlandet avd. Gjøvik åpnet.

2010
Pusterommet på Sykehuset Telemark avd. Skien, åpnet.

2008
Pusterommet på Haukeland Sykehus åpnet.