Kari Kraavik til topps for Pusterommet og Vardesenteret


Kari Kraavik er bruker av Pusterommet på Haukeland Sykehus, og i sommer satt hun seg et tøft og ambisiøst mål: Hun ønsket å bestige Galdhøpiggen 2 mnd etter endt behandling. Kari ville samtidig gi noe tilbake til alle de som hadde hjulpet henne igjennom behandlingen, og opprettet en innsamling via Spleis. Innsamlet beløp skulle deles likt mellom Pusterommet og Vardesenteret ved Haukeland sykehus. Med innsamlingen og turen rettet hun også fokus på betydningen av å være i fysisk aktivitet gjennom kreftbehandlingen. 

Spleisen samlet inn totalt 56.000,- som ble delt mellom Pusterommet og Vardesenteret ved Haukeland sykehus. Bildet under er fra overrekkelsen av en skiltplate med tekst og bilder på alle som bidro i til innsamlingen. 
 


Kari tok kontakt med oss i etterkant av turen og ønsket å dele sin takknemlighet til Pusterommet og Vardesenteret og vi har fått tillatelse til å dele hennes tanker videre:

Til Pusterommet og Vardesenteret på Haukeland
 
Dere gjør en vanskelig men utrolig viktig jobb. Jobben dere gjør er å gi oss kreftpasienter et liv midt oppi kaoset, frykten og sorgen som følger med diagnosen. Dere lærer oss å bruke kroppen vår selv om den stritter imot. Dere lærer oss å bruke fornuft og humor selv om de også stritter imot. Dere gir av dere selv, dere lytter, dere snakker, dere deler kunnskap.... dere er mennesker som forstår. Forstår en uforståelig hverdag. Dere tilbyr oss en mulighet til å være oss, fordi dere ser oss selv når vi ikke gjør det. Her spiller det ingen rolle hvordan vi ser ut. Frisk og tidig eller skrøpelig og skral.... dere behandler alle med respekt og godhet, vennlighet og verdighet.
 
Dere komplimenterer hverandre på en fantastisk måte og sammen med resten av avdelingene på Parkbygget danner dere en trygg havn av håp for både pasienter og pårørende.
 
Det jeg har lært av dere skal jeg ta med meg videre i livet, uansett hvor langt eller kort det måtte bli. Jeg har forsøkt å ta med meg det jeg har opplevd og lært i min tid her på Parkbygget og føler at jeg har levd mer de siste 18 mnd enn de foregående 40 år. Jeg vil aldri glemme sminkekurs, ernæringskurs, Qui gong kurs, trening, rådgivning av alle slag og uendelig mange timer med samtaler mens jeg har ventet..... for det blir vi veldig gode på.... venting.
 
Jeg var ferdig med behandling for ca 2 mnd siden og har vært i fullt arbeid i min egen bedrift siden februar. Jeg går på tur hver dag. Jeg elsker å tilbringe tid med familien min. Jeg skal se min datter ri NM i september. Jeg skal flytte til et småbruk.... Jeg har mange planer.  Mye takk til dere føler jeg at jeg har et godt liv, til tross for bivirkninger, senskader og usikkerheten som alltid følger en kreftdiagnose, og jeg er bare en av alle de mange dere hjelper hvert år.
  
Det er en tid for alt. En tid til å få og en tid til å gi tilbake. Gi tilbake til de som har hjulpet meg gjennom det som har vært en tøff tid. Derfor er det fantastisk å kunne gi dere en gave.


Turen ble gjennomført i august og ble en kjempefin opplevelse sammen med familien. Se bildene under. Aktiv mot kreft ønsker å takke Kari et flott bidrag til Pusterommet. Ikke minst er vi veldig takknemlige for det flotte initiativet og for at hun setter fokus hvor mye fysisk aktivitet kan bety for å komme seg igjennom en tøff kreftbehandling.