Effekt av fysisk aktivitet hos brystkreftpasienter under behandling (EBBA II-studien)


EBBA II-studien er en nasjonal (flere universitetssykehus) brystkreftstudie basert på samarbeid med nasjonale og internasjonale forskere hvor vi ønsker å studere effekten av fysisk aktivitet i en intervensjonsstudie. Biologisk kunnskap gir oss et grunnlag for å studere dette. Ved å studere egenskaper hos brystkreftpasienten, egenskaper i kreftsvulsten og utført fysisk aktivitet under kreftbehandling og rehabilitering vil vi studere brystkreftoverlevelse, tilbakefall og livskvalitet hos brystkreftpasienter. EBBA II-studien skal pågå i 12 måneder, og deltakende kvinner følges i 10 år. Utvalget vil bestå av 500 brystkreftpasienter i alderen 35-75 år med nylig påvist brystkreft (250 i kontrollgruppen, 250 i den fysisk aktive intervensjonsgruppen). Et eget fysisk aktivitetsopplegg tilpasset deltakende kvinner er utviklet, og aktiviteten består av aktivitetsøkter ledet av fysioterapeuter 60 min. 2 ganger pr. uke og en egenaktivitet hjemme. Kontrollgruppen mottar standard behandling.
Du kan lese mer om EBBA II-studien på deres hjemmeside: ebbastudien.no
EBBA II-studien er støttet med til sammen NOK 6 mill. av Aktiv mot kreft/Gjensidigestiftelsen